09 Şub
Yazlık Evlerin Günübirlik Kiraya Verilmesi;

Yazlık Evlerin Günübirlik Kiraya Verilmesi;

Yazlık Evlerin Günübirlik Kiraya Verilmesi;

Yazlık evini kiraya vermek isteyenlerin bilmesi gerekenler.

Otel ya da pansiyona göre daha e

Yazlık evini kiraya vermek isteyenlerin bilmesi gerekenler.

konomik olan ve birkaç günlüğüne de olsa kişiye evindeymiş hissi yaşatan günübirlik kiralanabilen evler son zamanlarda ciddi bir gelir elde etme kaynağı haline gelmiştir. Kayıt dışı olarak çalıştığı için vergi ödemeden yüksek gelir elde edilmesi ve kalan kişilerin takibi yapılamaması hem vergi kaybının yanı sırakaçak yaş

ayanlara günü birlik evler arayıp ta bulamadıkları imkanı sunmaktadır.

Bu sebeple İçişleri Bakanlığı gayri-resmi otelcilik hizmeti verilmesinin önüne geçmek ve vergi kaybını önlemek adına gerekli çalışmaları yaparak, bunun akabinde 11 ekim 2013 tarihindeki yasal değişiklikler ile birlikte günübirlik kiralanan evlerin pansiyon statüsüne geçirilerek ruhsat alması zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenlemeler ile birlikte bu evlere ilişkin gerekli şartların varlığı halinde ruhsat almaları sağlanarak bu evlerde asayişin bir nebzede olsa sağlanması ve nerede, ne kadar günübirlik kiralık evin olduğunun kolay bir şekilde tespit edilebilmesi amaçlanmıştır.

Günübirlik kiralanan evlerin ruhsatı, binanın bulunduğu yer belediyesinden pansiyon ruhsatı olarak alınmaktadır. Ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerin öncelikle belediyeye beyanda bulunması ve izin

alması gerekmektedir. Aynı zamanda işletme sahibinin vergi açılışı yaptırması, esnaf odasına kayıt olması ve günlük kiralık ev hizmeti sunduğu dairelerin iskânlı bir binada olması da ruhsat alabilmek için sayılan şartlar arasındadır.

Bu şartları yerine getiren günübirlik ev işletenler ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş-ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, devlet istatistik enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.” Şeklindedir.

Aynı zamanda 678 sayılı ohal khk ile birlikte 1774 sayılı kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu ek madde 1 fıkra 2: “(2)bu kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.” Hükmüne havidir.

Kısaca; evini kiraya, günü birlik kiraya vermek isteyenler vergi mükellefi olarak esnaf odasına kayıt olacak, sonra belediyeden ruhsat alıp karakola evinin günübirlik kiralık olarak kaydını yaptıracak. Her kiraya verdiği kişi ve kişilerin kimlikleri ile bilgisayardan girişlerini yaparak bildirmek zorundadır.

Bunu yapmayanlar 5,000.-TL ile 10.000.-TL arasında para cezası ile cezalandırılacaktır.

Günü birlik ev kiraya vermek isteyenlerin ruhsat almak için gereken evraklar.

Belediyenin istediği evraklar;

 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanım izin belgesi (iskan)
 • Kiracı ise kira kontratı
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Oda kayıt belgesi (esnaf veya ticaret odası)
 • Kimlik fotokopisi
 • Belediye numarataj servisinden adres
 • 1 adet fotoğraf
 • 1 adet mavi dosya

İtfaiye raporu,(yukarıdaki evrakların tamamlanması ruhsat kısmından eksiksiz olduğunun onayına mütakip itfaiye raporu’ nun alınması

 • Karakol için hazırlanması gerekenler.
 • Vergi levhası
 • Bilgisayarın bulunduğu adresin kodu
 • Statik ıp
 • Tapu
 • Kira sözleşmesi(mülkiyetin başkasına ait olduğu yerlerde
 • E-mail adresi
 • Kimlik fotokopisi
 • Ruhsat veya ruhsata başvuru yapıldığına ait belge ( belediyeden)

Günü Birlik Kiralık Düşünenler Profesyonel Yardım Almalı

Detaylı Bilgi İçin: Haluk Ünsal